Thứ Bảy, Ngày 18/09/2021
Tìm kiếm nhanh: 
Tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Tham gia tố tụng trong vụ án hình sự:

  • Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự để bào chữa cho bị can/ bị cáo,
  • Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự bảo vệ quyền lợi cho người bị hại,
  • Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự bảo vệ quyền lợi của các đương sự liên quan đến trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự