Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 
Tư vấn hôn nhân gia đình

Tư vấn hôn nhân gia đình

 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến tài sản cá nhân trước khi kết hôn, thủ tục kết hôn
 • Tư vấn thủ tục ly hôn, phân chia tài sản khi ly hôn
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp khi ly hôn, gồm:
 • Tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 • Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
 • Tranh chấp về cấp dưỡng;
 • Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.
 • Tư vấn thủ tục thực hiện các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, bao gồm:
 • Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;
 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;
 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 • Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài;
 • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.