Thứ Hai, Ngày 02/08/2021
Tìm kiếm nhanh: 

: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

tham khảo Xem chi tiết>>

: ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

tham khảo Xem chi tiết>>

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

tham khảo Xem chi tiết>>

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở nông thôn

Đơn đề nghị cấp đổi ,cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( công trình ,nhà ở riêng lẻ đô thị)

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Tờ khai đăng kí chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn yêu cầu đăng kí thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đơn xin thuê đất( dùng cho tổ chức trong nước ,người VN định cư ở nước ngoài , tổ chức ,cá nhân nước ngoài)

Đơn xin giao đất nông nghiệp( dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước ,cơ sở tôn giáo ,người VN định cư nước ngoài

Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trang: 1