Thứ Hai, Ngày 30/11/2020
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.475.600
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  36

Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài

Quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài Theo Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sỡ hữu nhà ở tại Việt Nam. Xem chi tiết>>

Thay đổi mới về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng theo luật bảo hiểm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Thay đổi mới về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng theo luật bảo hiểm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, từ 01/01/2016, quy định hưởng BHXH một lần sẽ có thay đổi về đối tượng cũng như mức hưởng. Xem chi tiết>>

Luật bảo hiểm xã hội 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết>>

Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp 2015

Theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/-7/2015, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (DN) được đơn giản hóa như sau. Xem chi tiết>>

Hướng dẫn mới về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 22/01/2015

Hướng dẫn mới về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 22/01/2015 Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây được viết là Nghị định số 09/2015/NĐ-CP); Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Xem chi tiết>>

Mức vốn pháp định mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ là 10.000 tỉ đồng, tăng 5.000 tỉ so với trước.

Mức vốn pháp định mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ là 10.000 tỉ đồng, tăng 5.000 tỉ so với trước. Theo thuvienphapluat Xem chi tiết>>

Từ ngày 01/02/2013, một số chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Từ ngày 01/02/2013, một số chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo thuvienphapluat Xem chi tiết>>

Văn bản mới nhận từ ngày 31-7 đến 4-8-2012 (phần 3)

Văn bản mới nhận từ ngày 31-7 đến 4-8-2012 (phần 3) Theo phapluattp.vn Xem chi tiết>>

Tạp chí khoa học pháp lý - số 1/2012

Tạp chí khoa học pháp lý - số 1/2012 MỤC LỤC Xem chi tiết>>

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Quy định còn bất cập!

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Quy định còn bất cập! Nguồn: phapluatvn.vn Xem chi tiết>>
Trang: 1