Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 
HÌNH SỰ

Nhiều người thoát án tử hình

Nhiều người thoát án tử hình Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
DÂN SỰ

Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự

Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

Hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình

Hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình Đăng bởi VPLS Khang Chính Ngày 05/5/2016, Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA được ban hành để hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.... Liên hệ: 0989103568.. Xem chi tiết >>
ĐẤT ĐAI

Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
DOANH NGHIỆP

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
NHÀ Ở - XÂY DỰNG

Luật nhà ở 2014

Luật nhà ở 2014 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 2. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12, Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Xem chi tiết >>
KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

Hướng dẫn thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với tổ chức tín dụng

Hướng dẫn thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với tổ chức tín dụng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
LUẬT LUẬT SƯ

Thông tư118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư

Thông tư118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
ĐẦU TƯ

Hướng dẫn thời gian thẩm định dự án đầu tư công

Hướng dẫn thời gian thẩm định dự án đầu tư công Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phạt đến 5 triệu đồng nếu sử dụng thuốc cấm cho cây trồng

Phạt đến 5 triệu đồng nếu sử dụng thuốc cấm cho cây trồng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
NGÂN HÀNG

Thông tư 15/2015/TT-NHNN quy định về tỷ giá giao dịch ngoại tệ

Thông tư 15/2015/TT-NHNN  quy định về tỷ giá giao dịch ngoại tệ Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
CHỨNG KHOÁN

Quy định hành nghề chứng khoán theo Thông tư 197/2015/TT-BTC

Quy định hành nghề chứng khoán theo Thông tư 197/2015/TT-BTC Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
LAO ĐỘNG

Điểm tin tuần từ 16 – 21/11: Văn bản nổi bật về Tiền lương – Bảo hiểm

Điểm tin tuần từ 16 – 21/11: Văn bản nổi bật về Tiền lương – Bảo hiểm Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
HÀNH CHÍNH

Chính sách nổi bật nhất có hiệu lực từ cuối tháng 11/2015

Chính sách nổi bật nhất có hiệu lực từ cuối tháng 11/2015 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2008

THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2008  THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Xem chi tiết >>
HÀNG HẢI

NGHỊ ĐỊNH Số: 29/2009/NĐ-CP, ngày 26 tháng 3 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH  Số: 29/2009/NĐ-CP, ngày  26  tháng  3  năm 2009 Về đăng ký và mua, bán tàu biển Xem chi tiết >>
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại Xem chi tiết >>
THI HÀNH ÁN

Thông tư 11/2015/TT-BTP để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BTP.

Thông tư 11/2015/TT-BTP để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BTP. Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết >>