Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Bộ Luật Lao Động đã được Quốc hội Khóa IX ,kì họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994

Đăng ngày: 01/04/2012 13:48
Bộ Luật Lao Động  đã được Quốc hội Khóa IX ,kì họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994
BỘLUẬTLAOĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Luật Lao Động đã được Quốc hội Khóa IX ,kì họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận