Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - Luật số: 53/2010/QH12

Đăng ngày: 27/05/2012 03:00
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - Luật số: 53/2010/QH12
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận