Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Đăng ngày: 13/12/2012 13:30
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn