Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Quy định hành nghề chứng khoán theo Thông tư 197/2015/TT-BTC

Quy định hành nghề chứng khoán theo Thông tư 197/2015/TT-BTC Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 60/2015/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 58/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI

NGHỊ ĐỊNH 60/2015/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 58/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư123/2015/TT-BTC quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán

 Thông tư123/2015/TT-BTC quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán

Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán Từ ngày 01/03/2015, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ dăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BTC Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán tham khảo Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC Số: 226/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Số: 2328/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007 Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán Số: 27/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007 Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Số: 85/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010 Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2007/NĐ-CPNGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2007/NĐ-CPNGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT  THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN ------------ Số: 84/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010 Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2007QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

NGHỊ ĐỊNH  CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2007QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA   LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Xem chi tiết>>

Nghị định chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Nghị định chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ. Số 01/2010/NĐ-CP Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG .

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG . Số: 01/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011 Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Số: 01/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009 Xem chi tiết>>

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ 52/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

THÔNG TƯ 52/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH NGÀY 05/04/2012. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 6 năm 2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Xem chi tiết>>

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẠT CHỨNG KHOÁN

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẠT CHỨNG KHOÁN SỐ 62/2010/QH12 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 Xem chi tiết>>

LUẬT CHỨNG KHOÁN

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 70/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Xem chi tiết>>
Trang: 1