Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn mới về khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về khai thuế giá trị gia tăng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2016

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2016 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5456/TCT-CS giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5456/TCT-CS giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập. Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Một số điểm đáng chú ý của Luật kế toán 2015

Một số điểm đáng chú ý của Luật kế toán 2015 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quy định biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

Quy định biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Tổng hợp điểm mới Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Tổng hợp điểm mới Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quy định mới về mẫu con dấu doanh nghiệp

Quy định mới về mẫu con dấu doanh nghiệp Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT

Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015 (Phần 2)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015 (Phần 2) Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Điểm tin tuần từ 09 – 14/11: Văn bản nổi bật về Thuế, Nhà ở

Điểm tin tuần từ 09 – 14/11: Văn bản nổi bật về Thuế, Nhà ở Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Văn bản nổi bật về Thuế, Tiền lương, Bảo hiểm đầu tháng 11

Văn bản nổi bật về Thuế, Tiền lương, Bảo hiểm đầu tháng 11 Đăng bởi VPLS Khang chính Xem chi tiết>>

Công văn 16120/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC về đổi loại hình sản xuất xuất khẩu.

Công văn 16120/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC về đổi loại hình sản xuất xuất khẩu. Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT về danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT về danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Tổng hợp Nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 11

Tổng hợp Nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 11 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Các trường hợp bị thu hồi chứng thư số chuyên dùng

Các trường hợp bị thu hồi chứng thư số chuyên dùng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô

Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quyết toán thuế cần chuẩn bị những sổ sách gì ?

Quyết toán thuế cần chuẩn bị những sổ sách gì ? Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thứ tự thanh toán khi giải thể Công ty TNHH MTV Nhà nước

Thứ tự thanh toán khi giải thể Công ty TNHH MTV Nhà nước Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Cách xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất, hỏng, cháy

Cách xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất, hỏng, cháy Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Quyết định 1513/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020

Quyết định 1513/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp VPLS Khang Chinh - ST Xem chi tiết>>

Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 61/2013/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có v

NGHỊ ĐỊNH 61/2013/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có v tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 90/2011/NĐ-CP VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH 90/2011/NĐ-CP VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp. Xem chi tiết>>

Danh mục Phụ lục kèm theo Thông tư 14/2010/TT - BKH hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2010/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp

Danh mục Phụ lục kèm theo Thông tư 14/2010/TT - BKH hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2010/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp Các biểu mẫu Cá nhân, Doanh nghiệp sử dụng trong đăng ký kinh doanh: 1. Các mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I - 1, I - 2, I - 3, I - 4, I - 5, I - 6) 2. Các mẫu danh sách đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II - 1, II - 2, II- 3, II- 4, II - 5) 3. Thông báo của doanh nghiệp ( Phụ lục III - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) Xem chi tiết>>

Thông tư 14/TT – BKH ngày 4/6/2010 của Bộ KHĐT

Thông tư 14/TT – BKH ngày 4/6/2010 của Bộ KHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Xem chi tiết>>

Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010

Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4  năm  2010 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Xem chi tiết>>

Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010

Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Xem chi tiết>>

Luật Doanh Nghiệp 2005

Luật Doanh Nghiệp 2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Xem chi tiết>>
Trang: 1