Thứ Năm, Ngày 27/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình

Hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình Đăng bởi VPLS Khang Chính Ngày 05/5/2016, Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA được ban hành để hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.... Liên hệ: 0989103568.. Xem chi tiết>>

10 điểm nổi bật của Luật hộ tịch 2014

10 điểm nổi bật của Luật hộ tịch 2014 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt  hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn mới về chế độ tài sản của vợ chồng

Hướng dẫn mới về chế độ tài sản của vợ chồng Từ 15/02/2015 tới, Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 bắt đầu có hiệu lực. Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI SỐ 35/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2000/NĐ-HĐTP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2000

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2000/NĐ-HĐTP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2000 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2000/NĐ-HĐTP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2001/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2001

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2001/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2001/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Xem chi tiết>>

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Xem chi tiết>>
Trang: 1